Ταυτο-Προσωπεία: Ατομική έκθεση της Μαρεύης Δεναξά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

apply now

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου” στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 27 θα διαρκέσει η δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά «Ταυτο-προσωπεία».  Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια ενότητα περίπου 20 έργων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε μία διαδρομή μέσα από τη φόρμα και το χρώμα

Σε καιρούς  χαλεπούς για την κοινωνία,  ίσως όμως, δημιουργικούς  για τους καλλιτέχνες, η φωτογράφος Μαρεύη Δεναξά παρουσιάζει στη  Δημοτική  Πινακοθήκη  “Σοφία  Λασκαρίδου”  του  Δήμου  Καλλιθέας  από  20 έως  27 Σεπτεμβρίου  2021, τις  Φωτογραφικές  της  Συνθέσεις,  με τον τίτλο “ΤΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ”. 

Πρόκειται για 20 φωτογραφικές φόρμες, όπου μέσα από τον όγκο  και  το  χρώμα  τους,  οι  20  αυτές  γυναικείες  φωτογραφικές  φόρμες  που  πολλές  είναι  και  εκτός  εστίασης,  ο  αναγνώστης  αυτών των  συνθέσεων,  παρατηρώντας  και  ανιχνεύοντας  τα  γυναικεία  πορτραίτα  που  εκτίθενται, ταυτίζεται μαζί τους και κάνει ο καθένας το δικό του ταξίδι  με αυτές, μέσα του.

Αυτή  είναι  η  δεύτερη  ατομική  Έκθεση  της  Μαρεύης  Δεναξά,  μίας ξεχωριστής φωτογράφου με δεκάδες διακρίσεις, τόσο στην Ελλάδα  όσο και στο εξωτερικό, καθώς και με πολλές δημοσιεύσεις φωτογραφιών  της, σε πολλά περιοδικά φωτογραφίας, Ελληνικά και Ξένα.  Η Μαρεύη που είναι γεννημένη στην Αθήνα είναι μέλος των Fédéra tion Internationale de l’Art Photographique της Images Sans Frontière και  της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας.  Στις 20 έως 27 Σεπτεμβρίου 2021, αξίζει ξεχνώντας τον κορωνοϊό,  να δείτε την Έκθεση Φωτογραφίας της Μαρεύης Δεναξά και να κάνετε  ένα  ταξίδι  μέσα  σας, ταυτιζόμενοι με  τις  “ΤΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ…”, της πάντα ανήσυχης φωτογράφου.  Σαράντος Σακελλάκος

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Μαρεύη Δεναξά:

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, όπου από πολύ μικρή συνήθιζε να παρατηρεί τους ανθρώπους στην καθημερινότητα τους κι ως φυσικό επακόλουθο ήταν η ενασχόλιση της με την φωτογραφία δρόμου και πορτραίτου, χωρίς να χρειάζεται να σκηνοθετήσει τίποτα, αφού αυτό το έχει αναλάβει η ίδια η ζωή με τον απρόβλεπτο τρόπο της.

Μέλος των Federation Internationale de l’ Art Photographique, ιδρυτικό μέλος στην Ελλάδα του Images Sans Frontiere -France (ISF) και της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας, και κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου ARTIST of Photography (A FIAP).Εχω λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως στην 2η, 3η και 4η Chania International  Photography Festival στην Κρήτη, με φωτογράφους απ όλο τον κόσμο, με πάνω από 50 φωτογραφικές διακρίσεις παγκοσμίως..