Εγκαίνια ‘Κάστρου’ Μπιζανίου στην Καλλιθέα – για 77 χρόνια από την απελευθέρωση , 1944